Dům Rukou Světla

Břetislav Čtvrtek

Více než padesát let se zabývám tichým nasloucháním osobní cesty, věnuji se také poradenství osobního rozvoje a růstu.

Ing. Martina Fantová

Mým velkým přáním je připravit pro Vás vlídné prostředí a atmosféru v Domě Rukou Světla tak, abyste se u nás cítili jako doma.

Věnuji se zejména organizaci akcí a programu v našem Domě. Najdete u mne odpovědi na vše, co Vás zajímá ohledně možností, které nabízíme.

Příležitostně mohu nabídnout nevšední zážitek – Dotek zvukem tibetské mísy. Tuto techniku mi předal František Horváth, přímý žák Dr. Lobsang Dhondup Tsanga z Dharamsaly. Jde o prožitek, kdy je mísa je rozeznívána přímo na oblečeném těle. Její jemné vibrace hluboce harmonizují všechny části těla i duše. Vibrace mají účinky detoxikační, podporují imunitu, uvolňují a snižují napětí, obavy a stres. Na energetické úrovni pak rozpouští vžité mentální vzorce a bloky. Zpěv mísy působí hluboce relaxačně a přináší pocit uvolnění, klidu a harmonie.

Zdeňka Ocelíková

Zajímají mne lidé a jejich potíže (fyzické, psychické, pracovní, vztahové i spirituální) a více než 20 let se snažím druhým pomáhat.

Nabízím:

Bc. Alexandra Klozová

Při své práci používám zejména biodynamické masáže, reflexní terapie chodidel či masáž vycházející z Breussovy masáže (jemná, relaxační, zaměřená na protažení páteře a výživu meziobratlových plotének). Vycházím z více než 10tileté zkušenosti ve fyzioterapii. Vystudovala jsem bakalářské studium fyzioterapie na 3. Lékařské fakultě UK v letech 2000-2003. Po ukončení studia jsem absolvovala několik kurzů zaměřených na terapii pohybového systému: měkké techniky a mobilizace – přístupy manuální medicíny, spirální dynamika, Vojtova metoda atd. Tyto kurzy a semináře byly pro mě přínosné, ale chyběla mi zde integrace s duší člověka a pochopení lidské bytosti jako celku. Začala jsem se zajímat o psychosomatiku a o celostní léčebné postupy. Velmi mě zaujala Bodypsychoterapie (psychoterapie zaměřená na tělo), která pracuje s konceptem „tkáňové paměti“ těla, kdy si vlastně naše tělo ukládá všechny prožitky v pomyslné knihovně podvědomí. Jemný dotek, používaný v biodynamických masážích, může vynést tyto prožitky z podvědomí do vědomí člověka, a tak umožnit jejich zpracování. Velmi ráda používám reflexní terapii a masáž vycházející z Breussovy masáže. Jedním z mých cílů je propojovat přístupy „klasické“ fyzioterapie s celostními postupy a hledat cesty k spokojenému a naplněnému životu mých klientů.

Více na na strankách zdravotnimagazin.cz

Bc. Jitka Procházková

V roce 1997 jsem dokončila bakalářské studium obor FYZIOTERAPIE na FTVS UK. Praktické znalosti jsem získala nejprve v sanatoriu na Dobříši, dále pak v Praze na revmatologicko-rehabilitačním pracovišti, dětské rehabilitaci a v zařízení se zaměřením na pohybovou aktivitu a cvičení. Od roku 2010 ve své praxi využívám jednak klasickou rehabilitaci, ale také znalosti z východní medicíny v podobě japonské masáže – Shiatsu.

Kateřina Krčmová

Od roku 2007 se zabývám souvztažností mezi přáními (chtěnou realitou) a kontrastní realitou se kterou "nelze pohnout". Co ze všeho, co vnímáme, má fundamentální vliv a tvoří naši budoucí realitu? Podle jakých pravidel si tvoříme svojí vlastní realitu, jak tento časoprostor, Vesmír, funguje?

Jak říká Prof. B. Lipton: „Špatná zpráva je, že k Vesmíru nemáme klíč. Ta dobrá zpráva je, že není zamčený.“

Z čeho vycházím: Že jsme absolutní tvůrci toho, co nazýváme realitou. Že vše, o co v životě usilujeme, si přejeme proto, že se domníváme, že se s dosaženým cílem budeme cítit lépe. Čili z toho, že vždy usilujeme pouze o jedno. Cítit se dobře. Pokud jsme vytvořili to, o čem zpětně říkáme, že bychom si nezpůsobili, tvořili jsme nevědomě. Pak je dobré zamyslet se nad principy vědomého tvoření.

Pracuji s přesvědčeními a myšlenkami, které nám brání dosahovat vysněných cílů.

Princip konzultace: Najdeme omezující přesvědčení na mentální úrovni a energetické spasmy (napětí) na těle. Sebedestruktivní přesvědčení uvolníme, nahradíme je funkčními, život podporujícími myšlenkami. Klient se naučí pracovat s "novou mentální a emoční realitou", jež je základem pro novou fyzickou realitu. Proč se klient musí naučit s novými pravdami pracovat? Protože mají jinou frekvenci/kalibraci, než původní přesvědčení, která do této doby řídila jeho životní události. Jde tedy o proces zvyšování frekvencí. V momentě, kdy je místo původního sebeklamu naplněno energií s vyšší frekvencí, je automaticky přeměněno a stává se spolupracujícím komponentem na místo limitujícího bloku.

www.katerinakrcmova.cz www.pracespodvedomim.cz

Jana Čechráková

Od té doby, co jsem se naučila pracovat s energetickou psychologií, konkrétně s metodou EFT (Emotional Freedom Techniques, tedy techniky emoční svobody), se mi otevřel nekonečný svět poznání a práce na sobě. Postupem času jsem se seznámila s Technikou Kvantového Doteku Matrixu a ta se záhy stala mou stěžejní metodou. A do třetice, jsem do mé pracovní "rodiny" přijala techniku ACCESS BARS.

Moje práce spočívá v hledání a odstraňování příčin problémů na psychické i fyzické úrovni člověka tak, aby mohl žít život takový, jaký chce. Vycházím ze základního předpokladu a přesvědčení, že každý z nás si svůj život vytváříme sami! Vše, co se nám děje, jak to dobré tak to špatné, máme ve svých rukou. Proto, když nejsme ve svém životě s něčím spokojeni, jsme to zase jen my sami, kteří s tím můžeme něco udělat. A pokud nevíte jak, zkuste setkání se mnou.

Více na www.terapeuteft.cz

S láskou a úctou
Jana Čechráková

Vendula Kyralová

Když jsem na sobě začala pozorovat první důkazy toho, že Kineziologie - metoda One Brain skutečně funguje, uvědomila jsem si, že si tento "zázrak" nemohu zkrátka nechat pouze pro sebe. Došlo mi, že každý z nás má své zdraví i štěstí na dosah, a že pouze my sami jsme odpovědni za své životy, byť se nám mnohdy zdá, že za naše problémy může okolní svět nebo zděděné dispozice.

To pravé štěstí je skryté v každém z nás. Stačí jen naslouchat svým pocitům a vnímat své tělo, které se s námi skrze nemoc, bolest a jiné potíže snaží komunikovat. Naše těla jsou dokonalejší, než je nám z různých informačních zdrojů známo. Máme možnosti si sami pomáhat, je třeba však nejprve nalézt ty pravé příčiny našich fyzických a psychických potíží, které bývají často schované tak hluboko v našem podvědomí, že o jejich existenci nemáme ani ponětí. A v tom spočívá moje role. Jsem jakýmsi tlumočníkem mezi Vámi, Vaším podvědomím a Vaším tělem.

Těším se, až budu moci naslouchat Vašim příběhům, a až se společně vydáme na dobrodružnou cestu sebeobjevování a hledání radosti ze života všude tam, kde se postupně vytrácí nebo již zcela zmizela.

Více informací naleznete na stránkách www.zdravi-stesti.cz.

Se srdečnými pozdravy
Vendy Kyralová

PhDr. Lukáš Arden

Zajímám se o psychosomatickou péči o člověka. Řídím se heslem, „cokoliv pohne duší, pohne i tělem“. Podstatou psychosomatické péče je celistvý pohled na zdraví člověka, na souvislosti mezi vztahy těla, duše a vlivy životního prostředí. Nemoc vnímám jako informaci, varování těla, aby se člověk zastavil a více začal naslouchat sám sobě. Najít opět rovnováhu do svého života, znamená navrátit se do stavu rovnováhy.

Snažím se nalézt příčiny potíží pomocí osobní konzultace s rozborem obtíží, japonské masážní techniky shiatsu, používám také produkty firmy Energy.

Více informací naleznete na stránkách www.homeotouch.cz.

MUDr. Klára Zelenayová

MUDr. Klára Zelenayová, která se věnuje rehabilitační a fyzikální medicíně, akupunktuře a Bachovým esencím, s námi spolupracuje externě.

Více najdete na webu www.rehabilitace-akupunktura.cz.